Women's rights Yemen

Door de langdurige oorlog in Yemen zijn er steeds minder mannen in dit land. Dit treurige feit zorgt er wel voor dat Yemenitische vrouwen genoodzaakt zijn om te werken en zodoende vrijheden vergaren die ze eerder niet hadden. Om het belang van een vrouwelijke inspraak bij de ontwikkeling van Yemen te benadrukken, maakte ik voor Makmende een aantal animaties over Yemenitische vrouwen die een indrukwekkende bijdrage hebben geleverd aan het land. Dit om o.a. vrouwen in Yemen en de VN te inspireren deze ontwikkeling voort te zetten.